Hämeenlinnan Insinöörit ry kevätkokous Kiertokapulan toimistolla 27.3.2019

Kiertokapulan toimitusjohtaja Kari Mäkinen kertoi   toiminnasta. Suurin muutos vuosien varrella on ollut se, että aiemmin hoidettiin kaatopaikkoja, nyt kaikki mahdollinen hyödynnetään ja vain pieni osa jätteestä päätyy ns. loppusijoitusalueille. Esityksestä poimittua

 • Kiertokapulan omistaa 13 kuntaa, joiden alueen n. 350 000 asukkaan yhdyskuntajäte käsitellään.
 • Kiertokapulan tärkein tehtävä on laadukas ja ympäristöystävällinen jätteenkäsittely omalla toiminta-alueellaan. Tärkeää on myös asiantuntijatyö esim. kaatopaikkojen sulkemistilanteissa.
 • Vuonna 2017 käsitelty jäte hyödynnettiin seuraavasti
  • Energiaksi 69 %
  • Materiaalien hyötykäyttö (esim. metallit) 19 %
  • Bioetanoliksi 5 %
  • Loppusijoitukseen (ei hyötykäyttöä) 7 %
Tj Kari Mäkisen esitys. Kuva Matti Lepistö.
Kokousväkeä, pöydän päässä yhdistyksen kunniapuheenjohtaja Pekka Ventelä. Kuva Matti Lepistö